U, de petitionaris
763

Stop de bomenkap voor de verbreding van de A9 en de aanleg van een nieuw benzinestation in Ouder-Amstel

2.877 ondertekeningen

In de afgelopen weken is al in verschillende media aandacht geschonken aan de onrust die er onder de inwoners van Ouder-Amstel is ontstaan over de geplande bomenkap voor de verbreding van de A9 en de aanleg van een benzine station. Ook zijn er lokaal in Ouder-Amstel initiatieven gestart.

Met deze petitie willen wij aan Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur een signaal afgeven, dat het niet alleen een “not in my backyard“ geval is , maar dat “Nederlanders” tegen de aanleg van NOG een benzine station zijn. Verder dienen bij de verbreding van de A9 beperkende boomkapmaatregelen te worden getroffen. Wij verzoeken inwoners van Ouder-Amstel te tekenen, maar ook alle andere inwoners van Nederland om zo een signaal af te geven en zich solidair te tonen met de inwoners van Ouder-Amstel.

Voorts is nog maar de vraag of deze projecten niet vallen onder de uitspraak van de Raad van State daar het het stikstofarrest betreft.

Petitie

Wij

Inwoners van Ouder-Amstel, inwoners van Noord-Holland, inwoners van Nederland.

 

constateren

  • dat er in de gemeente Ouder–Amstel 10.000-14.000 bomen gekapt gaan worden voor de verbreding van de A9 en de aanleg van een nieuw tankstation.
  • het kappen van bomen voor een nieuw benzinestation langs de A9 is niet verenigbaar met de Nederlandse klimaatdoelen; wij moeten minder auto rijden en minder bomen kappen.
  • wanneer wij auto rijden moeten we overstappen van fossiele brandstoffen naar meer duurzame. Een nieuw aan te leggen benzinetankstation past niet in deze toekomstvisie en zeker niet wanneer er bomen voor gekapt moeten worden.

 

en verzoeken

  • de geplande bomenkap en aanleg van het benzinestation stop te zetten
  • beperkende boomkapmaatregelen te treffen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Provincie Noord-Holland 
Petitieloket:
Einddatum:
24-12-2019 
Petitionaris:
Paulette Koek 
Organisatie:
Ouder-Amstel Anders 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Minister: Gevolgen aannemen motie Kröger over niet kappen van bomen langs de A9

De minister geeft gevolg aan de motie van het Kamerlid Kröger over het niet kappen van bomen langs de A9.

Het is van belang voor de verkeersveiligheid om te waarborgen dat weggebruikers voldoende gelegenheid hebben om te rusten, te tanken, (steeds meer) te laden en te eten.

+Lees meer...

Om die reden is in het kader voorzieningen verzorgingsplaatsen langs Rijkswegen opgenomen dat de afstand tussen twee verzorgingsplaatsen maximaal 20 kilometer bedraagt. Om uitvoering te geven aan de motie, zal de weggebruiker met extra bebording geattendeerd worden op de ongebruikelijke lange afstand tussen de verzorgingsplaatsen op dit tracé. In combinatie met de mogelijkheden om te tanken, te laden en te rusten in de nabijheid van het tracé, wordt daarmee het effect op de veiligheid in deze specifieke situatie geminimaliseerd.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/06/gevolgen-aannemen-motie-kroger-over-niet-kappen-van-bomen-langs-de-a9

06-04-2020